5 dnevni trening SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE

Zakaj trening SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE?

5 dnevni trening SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE vam bo dal znanje, kako vsak proizvodni proces izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so namreč povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa.

Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje – doseganje večje konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti (manj stroškov, izgub) najprej v naših proizvodnih procesih in posledično tudi na izdelkih – manj napak, izmeta, povečamo kakovost, povečamo produktivnost proizvajanja in uspešnost poslovanja.

Kraj izvedbe treninga: Priporočamo interno v vašem podjetju samo za vaš team sodelavcev, za vsaj 7 udeležencev.

Možnost dogovora za prilagojeno izvedbo po vsebini in trajanju v ločenem terminu.

Način izvedbe 5 dnevnega treninga SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE

5 dnevni trening SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE bomo izvedli v manjši skupini vsaj 7 do 12 udeležencev v 5 dneh.

BLOK 1: 2 dneva

BLOK 2: 2 dneva (predvidoma 2-3 tedne po končanem 1. bloku)

BLOK 3: 1 dan (predvidoma 2-3 tedne po končanem 2. bloku)

Na 5 dnevnem treningu SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE vas bomo naučili in usposobili za uporabo orodij vitkosti v praksi (poglejte podobno vsebino spodaj).

Trening bo zajemal obseg izbranih orodij s področja vitke proizvodnje (KAIZEN, SMED, 5S, TPM, URAVNOTEŽENJE PROCESA, VSM, OEE, ipd.), razlag in primerov uporabe orodij vitke proizvodnje, praktične primere uporabe orodij in analiz. Udeleženci bodo med bloki delali na lastnih projektih izboljšav procesov v svojih podjetjih in ob uspešno zaključenem projektu pridobili certifikat 3ZEN – specialist vitke proizvodnje.

Kaj pridobimo z udeležbo na 5 dnevnem treningu SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE?

Udeleženci 5 dnevnega treninga SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE bodo:

 • spoznali orodja vitkosti in njihovo uporabo v praksi;
 • na praktičnih primerih uporabili izbrana orodja vitke proizvodnje;
 • osvojili znanja za nenehne izboljšave vaših procesov;
 • dobili potrdilo o udeležbi na delavnici
 • zastavili in izvedli lasten projekt izboljšave izbranega procesa v vašem podjetju;
 • pridobili 3ZEN certifikat – SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE.

5 dnevni trening je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste osvojili načela vitke proizvodnje;
 • naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
 • uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese (lasten projekt);
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov.

Kaj si lahko obetamo od učinkov treninga SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE in od uporabe vitkosti v podjetju?

Organizacije, ki uporabljajo koncept vitke proizvodnje:

 • porabijo manj virov za proizvodnjo izdelkov;
 • izdelki imajo manj napak (boljša kakovost, manj zastojev, manj popravil, manj izmeta, manj stroškov, manj servisnih posegov, itd.)
 • imajo boljšo izkoriščenost opreme (OEE);
 • probleme rešujejo hitreje;
 • v procesih imajo manj zalog, manj izgub v procesih;
 • večja je humanizacija dela, manj je poškodb, varnost je večja;
 • lažje prepoznavajo anomalije v procesih, hitreje reagirajo, hitrejši PDCA;
 • čas dobav do kupcev/odjemalcev je zmanjšan;
 • pravočasnost dobav odjemalcem je bistveno večja;
 • imajo večja uravnoteženost procesa proizvajanja, manj stroškov, krajše pretočne čase, večjo produktivnost.

Vsebina 5-dnevne delavnice VITKE PROIZVODNJE je nastala skupaj z našimi partnerji iz gospodarstva, ki so pomembno so-oblikovali spodnje vsebine.

Pregled vsebine 5 dnevnega treninga SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE

BLOK 1: 2 dneva (dan 1,2)

DAN 1: (08:30-15:30h)

 • Uvod v vitkost, osnovna ideja vitkosti, cilji vitkosti
 • VAJA – VITKO RAZMIŠLJANJE
 • Osnovni principi vitkosti, KAIZEN
 • Nenehne izboljšave, PDCA in SDCA krog
 • Pregled orodij vitkosti
 • Vrste izgub v proizvodnih procesih – odkrivanje in odstranjevanje, razlaga, primeri, podrobno,
 • VAJA – izgube v mojem procesu
 • Pomen in vrednost hitrosti
 • 12:00 – 13.00h premor (kosilo)
 • ….nadaljevanje – Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, podrobno;
 • Uspešna zasnova in vodenje projektov
 • KAIZEN delavnica kot mini projekt
 • Razvoj projektnega teama
 • Sestankovanje
 • Povzetek spoznanj dneva
DAN 2: (08:30-15:30h)

 • Analiza trenutnega stanja procesa, GEMBA, kazalniki procesa
 • VSM (Value stream map) analiza toka vrednosti, razlaga,
 • VAJA VSM
 • YAMAZUMI diagram, razlaga
 • Orodje OEE – izkoriščenost opreme, razlaga
 • VAJA OEE
 • Celovito vzdrževanje TPM (CPV), razlaga
 • Hitre menjave orodij – delavnica S.M.E.D. razlaga, pomen, učinki
 • Koraki pri S.M.E.D. delavnici
 • 12:00 – 13.00h premor (kosilo)
 • Določitev vlog za S.M.E.D. delavnico
 • VAJA – TIMSKA SIMULACIJA – S.M.E.D.  na primeru
 • …izvedba menjave na simulaciji 3ZEN
 • …analize, izboljšave
 • …analiza koristi/učinki izboljšav
 • …nadaljnji koraki po S.M.E.D. delavnici
 • Povzetek spoznanj dneva

Premor 2-3 tedne do BLOKA 2.

 

BLOK 2: 2 dneva (dan 3,4)

DAN 3: (08:30-15:30h)

 • Orodje  5S – čisto, urejeno delovno mesto
 • VAJA 5S
 • Ergonomija na delovnem mestu
 • Orodje 5x ZAKAJ, razlaga
 • VAJA 5X ZAKAJ (izvorni vzrok za problem)
 • Orodje ISHIKAWA diagram
 • VAJA ISHIKAWA (izvorni vzrok za problem)
 • Pull in KANBAN v procesu
 • Balansiranje-uravnoteženje proizvodnje
 • Izboljšanje toka procesa VSM, razlaga,
 • VAJA VSM (analiza toka vrednosti procesa)
 • 12:00 – 13.00h premor (kosilo)
 • TIMSKA SIMULACIJA vitke proizvodnje (lego kocke) …KAIZEN uvajanje izboljšav analize učinkov posameznega orodja vitke proizvodnje
 • Povzetek spoznanj dneva
DAN 4: (08:30-15:30h)

 • Kreativnostne tehnike za reševanje problemov
 • Postopek izvedbe, pasti, praktični nasveti
 • BRAINSTORMING (Viharjenje možganov)
 • 635 metoda
 • 6 razmišljujočih klobukov
 • 12:00 – 13.00h premor (kosilo)
 • Standardne operacije
 • VAJA – STANDARDNE OPERACIJE
 • Zanesljivost vizualne kontrole, razlaga,
 • VAJA – TIMSKA SIMULACIJA – MSA
 • A3 poročilo, vsebina in priprava
 • Povzetek spoznanj dneva

Premor 2-3 tedne do BLOKA 3.

 

BLOK 3: 1 dan (dan 5)

DAN 5: (08:30-15:30h)

 • Vizualni management v proizvodnji
 • Shop floor (učinkovit prenos informacij) management v proizvodnji
 • Vitka pisarna (administracija), razlaga pregled,
 • VAJA VITKA PISARNA – samoocena
 • 12:00 – 13.00h premor (kosilo)
 • Uvajanje vitkosti v praksi, izkušnje, napake, napotki
 • Vodenje sprememb in transformacija v vitko podjetje
 • Povzetek spoznanj dneva in celotne vsebine
 • Zaključek usposabljanja

Vabljeni

Na 5 dnevni trening SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE vabljeni: vodje proizvodnje, strokovnjaki iz proizvodnje, izmenovodje, mojstri, vodje kakovosti, člani teamov kakovosti, vodje in sodelavci v nabavi, logistiki, tehnologiji, razvoju, vodje in sodelavci različnih tehničnih služb, člani teamov za stalne izboljšave, direktorji, managerji.

INVESTICIJA ZA 5 DNEVNI TRENING SPECIALIST VITKE PROIZVODNJE

Po ponudbi/vašem povpraševanju. Priporočamo interno izvedbo v vašem podjetju vaši meri in posebni ponudbi samo za vaš team. Za dodatne informacije ter prijave se nam javite na e-mail: info@3zen.si

Kotizacija obsega barvna tiskana gradiva v slovenskem jeziku, napitke med odmori (za odprti trening v Ljubljani), dnevna kosila (za odprti trening v Ljubljani), 3ZEN potrdilo o udeležbi in ob zaključenem projektu izboljšav procesa v konkretnem podjetju 3ZEN certifikat – specialist vitke proizvodnje.