Sistematično inoviranje s TRIZ-om

Pogosto velja prepričanje, da je inovacija naključen dogodek, ki se dogodi redkim posameznikom. Vendar zadnji trendi to miselnost obračajo na glavo. Bi radi hitreje prišli do boljših rešitev oz. prebojnih idej? Zagotovo vam lahko pomaga TRIZ.

Kaj je TRIZ?

TRIZ je ruska kratica za teorijo reševanja inventivnih problemov, katere oče je rus Genrich Altshuller (1926-1998). Je metodologija, ki vsebuje množico orodij za sistematično inoviranje. Za razliko od kreativnostnih tehnik temelji na tehnologiji in nas hitro usmeri k najboljši možni rešitvi našega problema. Metodologija se osredotoča na prepoznavanje in reševanje protislovij v naših sistemih. Običajno, ko naletimo na protislovje, sprejmemo kompromis in to je napačen pristop. Protislovje nastopi v primeru, ko spremenimo en parameter v našem sistemu in se ena zadeva izboljša, ampak druga pa se poslabša. V primeru, ko rešimo protislovje, lahko po Altshullerju govorimo o inovaciji. Altshullerjeva glavna motivacija je bila narediti inovativnost za eksaktno znanost, kot so matematika, kemija, fizika,… Pregledal je 200.000 patentov in njegova glavna spoznanja pri nastanku TRIZ-a so bila:

– niso vse rešitve enako inovativne in Altshuller jih je razdelil v 5-nivojev.

– na podlagi raziskave okrog 200.000 patentov je bilo ugotovljeno, da se v njih pojavlja »samo« 40 različnih principov.

99% stvari je že odkritih. Velikokrat izumljamo po nepotrebnem, saj je večina problemov že rešenih.

– tehnični sistemi se razvijajo po predvidljivih in ponavljajočih vzorcih – trendih. Torej evolucija tehničnih sistemov ni naključna.

 

TRIZ nivo 1

Tako se metodologija TRIZ hitro širi po korporacijah in podjetjih po celem svetu. Uvajajo oz. uporabljajo ga Proctor&Gamble, General Electric, Intel, Siemens, Ford, Honda, Motorola, Philips itd. Trenutna velesila v uvajanju in uporabi metodologije je Južna Koreja, kjer so glavni uporabniki LG, Samsung in Hyundai.

Nad metodologijo TRIZ bdi mednarodno združenje MA TRIZ (www.matriz.org).

Pred nekaj leti je naše podjetje pripeljalo metodologijo v Slovenijo in nudimo šolanja za osnovni nivo usposobljenosti (nivo 1). Več…