Kaj sta SMED in OEE?

Orodji SMED in OEE sta sestavni del lean metodologije. Na SMED in OEE delavnici lahko pridobite potrebno znanje za samostojnu uporabo teh dveh orodji. Priporočamo interno izvedbo na konkretnih primerih.

KAJ JE SMED?

SMED je eno izmed orodij vitke proizvodnje, ki zelo pripomore k skrajšanju neizkoriščenega obratovalnega časa strojev med menjavo orodij in tako tudi proizvodnja teče bolj gladko, kar je tudi cilj vitke proizvodnje. Z uporabo metode SMED v podjetju dosežemo, da se skrajša čas menjav orodij za povečanje njihove zmogljivosti in zmanjšanje celotnega stroška menjave orodij in prenastavitev v proizvodnji ter višji OEE (izkoriščenost opreme).

Cilj metode SMED je, da:

 • zmanjšamo medfazne zaloge;
 • imamo manj potrebnega rokovanja z orodji;
 • zmanjšamo pretočne čase izdelkov;
 • smo prilagodljivi in lahko izdelujemo več različnih izdelkov hkrati;
 • povečamo svoje zmogljivosti, OEE;
 • izboljšamo kakovost, imamo manj izmeta;
 • povečamo produktivnost.

SMED in OEE

Naš cilj je opraviti menjavo čim hitreje oz. izvorno po imenu metode v manj kot 10 minut. Ponavadi izvedemo SMED delavnico za doseganje hitrih menjav v 4 korakih:

 1. V prvem koraku je potrebno pregledati vsak korak procesa menjave orodja in aktivnosti ločiti na notranje in zunanje.
 2. Drugi korak: Je preučevanje in identifikacija notranjih in zunanjih aktivnosti.
 3. Tretji korak: Čim več notranjih aktivnosti je potrebno prenesti na zunanje.
 4. Četrti korak: Nastavitve je potrebno izboljšati tako, da se izvedejo čim hitreje.

S pomočjo SMED izboljšamo tudi OEE.

KAJ JE OEE?

OEE – učinkovitost izrabe opreme (angl. Overall  Equipment Efficiency) je razvil Seiichi Nakajima leta 1960 z namenom, da bi ovrednotil kako učinkovito uporabljajo opremo v proizvodnji. OEE nam pomaga jasno identificirati  ključne izgube procesa ter nas v nadaljevanju usmeri v odstranjevanje vzrokov za slabo izrabo opreme. S tem nam pomaga povečati proizvodnjo z obstoječo opremo in povečati produktivnost.  OEE nam omogoča, da se na področju izrabe opreme lahko primerjamo z drugimi oddelki, podjetji in podjetji  iz drugih panog in se nenehno izboljšujemo.

OEE izračunamo tako, da v našem procesu izmerimo tri parametre:

 • RAZPOLOŽLJIVOST ČASA
 • DOSEGANJA KAPACITET STROJEV/NAPRAV
 • STOPNJO KAKOVOSTI.

Ko enkrat posnamemo stanje in izračunamo OEE (%) je praviloma čas za razvoj ukrepov za povečanje OEE.  Z ostalimi orodji vitke proizvodnje (npr. SMED, TPM, 8W, ipd.) sistematično pristopimo k zmanjševanju izgub v izbranem procesu.

Praviloma OEE najprej merimo na ozkih grlih v procesu in sicer časovno gledano na izmeno. Ponavadi  se v procesih izkažejo za največjo težavo/izgubo dolgotrajne menjave, kar lahko rešimo z uporabo orodja vitke proizvodnjea hitre menjave SMED.