Procesi v pisarnah / administraciji imajo skrite izgube = pogosto opravljamo nepotrebna opravila, več kot je potrebno, delamo napake in nismo zadovoljni. Te izgube lahko odstranimo in postanemo bolj vitka organizacija.

 Vitkost je sistematični pristop k identifikaciji in odstranjevanju  izgub s pomočjo nenehnih izboljšav, na osnovi proizvajanja izdelkov/izvajanja storitev po potrebi kupca z namenom doseganja odličnosti poslovanja.

Vitkost se danes uporablja pri optimizaciji pisarniškega poslovanja (npr. administracije v zdravstvu, bančništvu, izobraževanju itd.). Osnovni koncept vitkosti je usmerjenost na uporabnika in usmerjenost k nenehnemu napredku.

 Pozitivni vplivi uporabe strategije vitkega poslovanja na organizacijo so:

 • višji učinkovitosti procesov v administraciji in podpornih službah;
 • manj izgub vseh virov (časa, energije, …) v procesih v administraciji;
 • izboljšani motivaciji zaposlenih;
 • boljši kakovosti storitev in lojalnosti kupcev;
 • manj odvečnega dela v administraciji;
 • boljše izkoriščenje obstoječih kapacitet;
 • skrajšanje časa izvajanja dela;
 • povečanje zadovoljstva uporabnikov;
 • boljša administrativna podpora poslovanju in administrativna učinkovitost;
 • boljša preglednost nad procesi;
 • manjša odvisnost od preskušanja in ocenjevanja, ukrepanje na osnovi dejstev;
 • večji produktivnosti, manj stroških, večji stroškovni učinkovitosti;
 • boljši cenovni konkurenčnosti na trgu;
 • ustvarimo stabilno platformo in maksimiziramo učinkovitost, produktivnost;
 • hitreje se učimo in dosežemo nenehni napredek;
 • ustvarimo nove priložnosti za razne vrste izboljšav v poslovanju.

Pri vitkem poslovanju smo usmerjeni v:

 • končnega potrošnika in v razvoj vrednosti, ki jo je pripravljen kupec plačati. Česar ne moremo prodati (kupec ni pripravljen plačati) ne počnemo. Temu se želimo približati.
 • Zagotoviti izdelke/storitve na učinkovit način, takrat ko kupec zahteva, v količinah ki jih kupec zahteva, ter v zahtevani v kakovosti in po ostalih pogojih, ki jih kupec zahteva;
 • nenehne izboljšave naših procesov. Nenehno smo usmerjeni v vrednost za kupca.
 • Nenehno uporabo orodij vitkega poslovanja za identifikacijo in odstranjevanje vseh vrst izgub v procesih;
 • spoštovanje sodelavcev;
 • dolgoročni razvoj, saj je vitkost način vsakodnevnega dela in življenja organizacije.

Cilji vitkega poslovanja so:

 • čim enostavnejše obvladovanje procesov z manj človeškega napora;
 • čimmanj izgub v procesih (nepotrebno: čakanje, zaloge, transport, preveč vrednosti, gibanje, popravila, napačno vključeni/vodeni sodelavci);
 • postati visoko odziven na zahteve kupcev (naših odjemalcev);
 • proizvajati izdelke/izvajati storitve vrhunske kakovosti;
 • proizvajati/izvajati storitve najbolj učinkovito, ekonomično.

Vitko poslovanje se osredotoča na procese in pomeni predvsem delajmo pametneje.