Zakaj SMED in OEE delavnica?

SMED in OEE delavnica je 1- oz. več-dnevna delavnica, kjer:

 • bodo udeleženci začeli razmišljati v smeri vitkosti pri menjavah;
 • se bodo naučili  uporabe orodij SMED in OEE v praksi;
 • bodo zasnovali  spremembe za svoje proizvodne procese;
 • SMED in OEE (več o obeh orodjih: SMED in OEE) bo podlaga za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti podjetja.

Kdaj: 20. februar 2021

SMED in OEE delavnica

SMED in OEE delavnica – Pregled vsebine:

09:00 – 12:00

 • Osnove vitke proizvodnje, procesi, pomen, kratek pregled
 • Izgube v procesih, vrste, razlaga, primeri, pojasnila,  VAJA
 • Izkoriščenost opreme OEE, kaj je OEE, pomen, faktorji, kako se izračuna
 • Faktorji OEE podrobno (izraba časa, produktivnost, kakovost)
 • OEE in menjave orodij, SMED, vplivi in učinki na naše procese / podjetje

12:00 – 13:00 Kosilo

12:00 – 16:00

 • Izračun OEE, VAJE – IZRAČUNI, PASTI, PRIMERI, POJASNILA
 • 5S kot podpora SMED, VAJA, PRIMER
 • Osnove SMED (kaj je SMED, zakaj SMED, kako)
 • 4-koračna metoda SMED (podrobni pregled kako se izvede)
 • TEAMSKO DELO: Simulacija menjave – SMED (4 koračna delavnica na primeru menjave – 3ZEN simulacija, kako se pripravimo na SMED, določitev vlog, kako posneti stanje, katere podatke zajeti, analiza stanja – poti, orodij, izgub, razvoj izboljšav, uvajanje izboljšav, menjava po ukrepih – nova simulacija , analiza – diagram ukrepi/koristi, kako razvijemo plan ukrepov in nadaljnji koraki.)

15:30 – 16:00 Povzetek spoznanj

SMED in OEE delavnica je namenjena:

 • Direktorjem, managerjem,
 • Vodjem proizvodnje, izmenovodjem, mojstrom,
 • Vodjem kakovosti, članom teamov kakovosti,
 • Vodjem tehnologije, razvoja in sodelavcem različnih tehničnih služb,
 • Operaterjem strojev, vzdrževalcem, članom teamov za stalne izboljšave,
 • Vodjem in sodelavcem v nabavi, logistiki.

Investicija v SMED in OEE delavnico:

= 290 EUR + DDV na udeleženca (za 1-dnevni trening na trgu)

Kotizacija vključuje barvno tiskano literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in kosilo. Možen dogovor za dodaten popust pri udeležbi več oseb iz istega podjetja.

Možna je interna izvedba  delavnice v vašem podjetju, kjer bodo udeleženci na konkretnih primerih izvedli praktični del.

Kraj izvedbe: Ljubljana oz. pri vas v podjetju

Prijava…