Glede na trenutne razmere, ki preprečujejo udeležbo na izobraževanjih iz različnih podjetij, smo se odločili za spletno izvedbo. Tako lahko pridobite osnovne principe, znanja vitkosti in spoznate najpomembnejša orodja na izobraževanju Osnove vitke proizvodnje – spletno izobraževanje.

Kdaj: v 3 sklopih – 12.-13. in 15. 4. 2021, od 11.30 do 14.30h

Cena: Za prijave in plačila do 30.3.2021 je s popustom kotizacija = 310 EUR + DDV. Redna cena je 390 EUR + DDV na udeleženca. Kotizacija vključuje spletno izobraževanje in e-gradivo v slovenskem jeziku ter 3ZEN potrdilo o udeležbi. PLAČILO: Po izdanem predračunu pred izvedbo.

Prijava…

Način izvedbe spletnega izobraževanja:

Izobraževanje bomo izvedli v 3 sklopih v 3 dneh na daljavo v e-okolju (MS Teams). Udeleženci potrebujete računalnik in dostop do spleta. Vsebina bo zajemala pregled temeljnih vsebin s področja vitke proizvodnje, razlag in primerov uporabe orodij vitke proizvodnje, praktične primere uporabe orodij in analiz.

Kaj pridobimo z udeležbo?

 • v slovenskem jeziku boste dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke proizvodnje;
 • naučili se boste pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi;
 • na izbranih praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na procese;
 • naučili se boste vzpostaviti vitke procese v vaši proizvodnji.

Vabljeni:

Vodje proizvodnje, izmenovodje, mojstri, vodje kakovosti, člani teamov kakovosti, vodje in sodelavci v nabavi, logistiki, tehnologiji, razvoju, vodje in sodelavci različnih tehničnih služb, člani teamov za stalne izboljšave, direktorji, managerji.

Zakaj vitka proizvodnja?

Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje – doseganje večje konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti (manj stroškov, izgub) najprej v naših proizvodnih procesih in posledično tudi na izdelkih – manj napak, izmeta, povečamo kakovost, povečamo produktivnost proizvajanja in uspešnost poslovanja.

Izobraževanje bo na vaše podjetje imelo več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov;
 • naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.

Udeleženci boste v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov.

Kaj si lahko obetamo od uporabe vitkosti v praksi?

Organizacije, ki uporabljajo koncept vitke proizvodnje:

 • porabijo manj virov za proizvodnjo izdelkov;
 • izdelki imajo manj napak (boljša kakovost, manj zastojev, manj popravil, manj izmeta, manj stroškov, manj servisnih posegov, itd.)
 • imajo boljšo izkoriščenost opreme (OEE);
 • probleme rešujejo hitreje;
 • v procesih imajo manj zalog, manj izgub v procesih;
 • večja je humanizacija dela, manj je poškodb, varnost je večja;
 • lažje prepoznavajo anomalije v procesih, hitreje reagirajo, hitrejši PDCA;
 • čas dobav do kupcev/odjemalcev je zmanjšan;
 • pravočasnost dobav odjemalcem je bistveno večja;
 • imajo večja uravnoteženost procesa proizvajanja, manj stroškov, krajše pretočne čase, večjo produktivnost.

Pregled vsebine Osnove vitke proizvodnje – spletno izobraževanje

Vsebina izhaja in naših praktičnih izkušenj iz podjetij in je nastala skupaj z našimi partnerji iz gospodarstva, ki so pomembno so-oblikovali spodnje vsebine (kar v praksi potrebujejo O VITKOSTI vodje, izmenovodje, inženirji v proizvodnji in razvoju ter podpornih službah).

 Pregled vsebine spletnega izobraževanja VITKA PROIZVODNJA:

1.sklop (12. 4. 2021)

11.30-14.30h

2.sklop (13. 4. 2021)

11.30-14.30h

3.sklop  (15. 4. 2021)

11.30-14.30h

Uvod v vitkost, zgodovina vitkosti, principi vitkosti, cilji in učinki, Mura, Muri, Muda,

Pregled orodij vitkosti

Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, razlaga, primeri, podrobna obravnava vsake izgube, VAJA – izgube v mojem procesu

Orodje VSM – Analiza in izboljšanje toka procesa, razlaga, primer, VAJA 

YAMAZUMI diagram, razlaga,

Uranoteženje procesa

Kanban

 

Orodje OEE – izkoriščenost opreme, VAJA 

Orodje 5x ZAKAJ VAJA 

ISHIKAWA diagram, VAJA 

Orodje 5S (pregled)

Orodje SMED

Orodje TPM (pregled)

Uvajanje vitkosti v praksi