Procesi v pisarnah / administraciji imajo skrite izgube = pogosto opravljamo nepotrebna opravila, več kot je potrebno, delamo napake in nismo zadovoljni. Te izgube lahko odstranimo in postanemo bolj vitka organizacija. Lean v pisarnah pozna 9 izgub in se nekoliko razlikujejo od klasičnih 8 izgub v proizvodnih procesih.

 Vitkost je sistematični pristop k identifikaciji in odstranjevanju  izgub s pomočjo nenehnih izboljšav, na osnovi proizvajanja izdelkov/izvajanja storitev po potrebi kupca z namenom doseganja odličnosti poslovanja.

Vitkost se danes uporablja pri optimizaciji pisarniškega poslovanja (npr. administracije v zdravstvu, bančništvu, izobraževanju itd.). Osnovni koncept vitkosti je usmerjenost na uporabnika in usmerjenost k nenehnemu napredku.

Lean v pisarnah se uvaja v treh stopnjah:

  1. stopnja: ureditev delovnega mesta (9 vrst izgub, 5S, delo s standardi, struktura arhiviranja, ergonomija, samoorganizacija, kanban,…)
  2. stopnja: optimizacija procesov znotraj oddelka (izbira in diagram poteka procesa, tehnike reševanja problemov)
  3. stopnja: optimizacija procesov med oddelki (diagram poteka procesa, agilnost)

V kratkem bo razpisan prvi termin in še podrobnejše informacije.