Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. Preko usposabljanja Lean specialist bodo vaši sodelavci pridobili potrebna znanja in veščine za vpeljavo in uporabo vitkosti.

Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje – doseganje večje konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti (manj stroškov, izgub) najprej v naših proizvodnih procesih in posledično tudi na izdelkih – manj napak, izmeta, povečamo kakovost, povečamo produktivnost proizvajanja in uspešnost poslovanja.

Udeleženci 5-dnevne DELAVNICE LEAN SPECIALIST bodo:

 • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke proizvodnje;
 • naučili se pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi;
 • na praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na procese;
 • na treningu se boste naučili UPORABE ORODIJ VITKOSTI in USPOSOBILI analizirati stanje in vzpostaviti vitke procese v vaši proizvodnji.

PRAKTIČNA 5-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov;
 • naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
 • uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese;
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.

Kaj si lahko obetamo od učinkov uporabe vitkosti v praksi?

 Organizacije, ki uporabljajo koncept vitke proizvodnje:

 • porabijo manj virov za proizvodnjo izdelkov;
 • izdelki imajo manj napak (boljša kakovost, manj zastojev, manj popravil, manj izmeta, manj stroškov, manj servisnih posegov, itd.)
 • imajo boljšo izkoriščenost opreme (OEE);
 • probleme rešujejo hitreje;
 • v procesih imajo manj zalog, manj izgub v procesih;
 • večja je humanizacija dela, manj je poškodb, varnost je večja;
 • lažje prepoznavajo anomalije v procesih, hitreje reagirajo, hitrejši PDCA;
 • čas dobav do kupcev/odjemalcev je zmanjšan;
 • pravočasnost dobav odjemalcem je bistveno večja;
 • imajo večja uravnoteženost procesa proizvajanja, manj stroškov, krajše pretočne čase, večjo produktivnost.

Vsebina 5-dnevne delavnice LEAN SPECIALIST izhaja in naših praktičnih izkušenj iz podjetij in je nastala skupaj z našimi partnerji iz gospodarstva, ki so pomembno so-oblikovali spodnje vsebine (kar v praksi potrebujejo O VITKOSTI vodje, izmenovodje, inženirji v proizvodnji in razviju ter podpornih službah).

Pregled vsebine 5-dnevne delavnice LEAN SPECIALIST

DAN 1: (09:00-15:30h)

§   Uvod v vitkost

§   Zgodovina vitkosti, osnovna ideja vitkosti, cilji vitkosti,  VAJA

§   Pregled orodij vitkosti

§   Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, razlaga, primeri, podrobno, VAJA – izgube v mojem procesu

12:00 – 12:30h premor (kosilo)

§   ….nadaljevanje – Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, podrobno;

§   TIMSKA SIMULACIJA vitke proizvodnje (lego kocke) …KAIZEN uvajanje izboljšav analize učinkov posameznega orodja vitke proizvodnje

§   Povzetek spoznanj dneva

DAN 2: (09:00-15:30h)

§   Orodje VSM – Analiza in izboljšanje toka procesa, razlaga, VAJA

§   YAMAZUMI diagram, razlaga

PRIMER

§   Orodje OEE izkoriščenost opreme, razlaga

VAJA OEE

12:00 – 12:30h premor (kosilo)

§   Zanesljivost vizualne kontrole, razlaga

            TIMSKA SIMULACIJA – analiza

            merskega sistema – MSA

§   Orodje 5x ZAKAJ, razlaga, VAJA

§   Orodje ISHIKAWA diagram, VAJA

§   Povzetek spoznanj dneva

DAN 3: (09:00-15:30h)

§   Orodje  5S, VAJA

§   Orodje S.M.E.D. razlaga, pomen, učinki

§   Koraki pri S.M.E.D. delavnici

12:00 – 12:30h premor (kosilo)

§   Določitev vlog pri S.M.E.D. delavnici

§   TIMSKA SIMULACIJA – S.M.E.D.  na primeru

…izvedba menjave na simulaciji 3ZEN

…analize, izboljšave

…analiza koristi/učinki izboljšav

…nadaljnji koraki po S.M.E.D. delavnici

§   Povzetek spoznanj dneva

DAN 4: (09:00-15:30h)

§   Celovito vzdrževanje TPM (CPV), razlaga

§   Balansiranje proizvodnje

12:00 – 12:30h premor (kosilo)

§  A3 report

§   Povzetek spoznanj dneva

DAN 5: (09:00-15:30h)

§   Vizualni management v proizvodnji

§   Shop floor management v proizvodnji

§   Vitka pisarna (administracija), razlaga pregled,VAJA-samoocena

12:00 – 12:30h premor (kosilo)

§   Uvajanje vitkosti v praksi, izkušnje, napake, napotki

§   Povzetek spoznanj dneva in celotne vsebine ter zaključek 5-dnevne delavnice

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov.