Loading...

Lean 6-Sigma Black Belt

Lean 6-Sigma Black Belt izobraževanje je namenjeno posameznikom, ki se bodo v podjetju s pomočjo vitkosti in 6-Sigme ukvarjali z najzahtevnejšimi problemi. To izobraževanje je nadgradnja izobraževanja Lean 6-Sigma Green Belt, ki je tudi pogoj za udeležbo.

Termina blokov za Lean 6-Sigma Black Belt:

 1. sklop (2 dni): 06.11.2023 – 10.11.2023
 2. sklop (2 dni): 11.12.2023 – 15.12.2023

Kje: Ljubljana oz. po dogovoru z udeleženci

Cena: Za prijave do 06.10.2023 nudimo 20% popusta in cena znaša 3.600 EUR + DDV na osebo (redna cena je 4.500 EUR + DDV na osebo).

Lean 6-Sima Black Belt izobraževanje je nadgradnja Green Belt Traininga. To pomeni še dodatnih deset dni izobraževanja, ki poteka v dveh blokih po pet dni. V teh desetih dneh boste predvsem poglobili statistično znanje ter se seznanili z orodji za načrtovanje poskusov (Design of Experiments), računanjem toleranc in simulacijo. Poudarek je na fazi Analyze in Improve. Načrtovanje poskusov je zelo močno orodje za iskanje vplivnih faktorjev in iskanje pravih nastavitev ključnih faktorjev, da dobimo čim boljši rezultat. Prednost tega pristopa je, da dobimo informacijo kako pomemeben je posamezen faktor in kakšni so tudi medsebojni vplive med faktorji. Pri tolerancah najpogosteje uporabljamo pristop “najslabši primer” (worst case), ki se pa potem v realnosti zelo redko pojavi. Na ta način so velikokrat tolerance sestavnih delov preozke, kar posledično pomeni tudi (pre)drage sestavne dele. Izkaže se, da so lahko tolerance delov pogosto za 40% ali več večje kot pri najslabšem primeru, a še vedno vse deluje.

Tako boste pridobili znanja za vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov. Udeleženci morajo imeti s seboj obvezno prenosni računalnik. Tudi pri tem izobraževanju uporabljamo programsko orodje MINITAB. Za izvedbo izobraževanja morajo biti vsaj 4 kandidati.

Kandidati morajo po šolanju zaključiti projekt, da pridobijo certifikat za Lean 6-Sigma Black Belt. Projekt mora biti izpeljan na realnem problemu iz podjetja in rezultate projekta potrdi tudi vodstvo podjetja. Praviloma so prihranki že tega učnega projekta večkratnik investicije v izobraževanje.

Vsebina izobraževanja

 • UVOD

  • Ponovitev Green Belta
 • ANALYZE

  • Nenormalno porazdeljeni podatki
  • Neparametrični testi hipotez
  • Regresija
  • Logistična regresija
  • Uvod v načrtovanje poskusov (DOE)
  • Polno-faktorski preizkusi
  • 2k-polnofaktorski preizkusi
  • Središčne točke & bloki
  • Načrtovanje in velikost naključnih vzorcev
 • ANALYZE

  • Delno-faktorski poskusi
  • Vaje za načrtovanje poskusov (DOE)
  • Analiza kovariance
  • Response Surface Design (RSD)
  • EVOP
 • IMPROVE

  • Računanje toleranc
  • Monte Carlo simulacija
  • TRIZ
 • CONTROL

  • Poglobitev v kontrolne karte
Prijava

IMATE VPRAŠANJE O TEM IZOBRAŽEVANJU?

VPRAŠAJTE NAS

Delite to izobraževanje na socialnih omrežjih!