Kadri igrajo pomembno vlogo v metodologiji 6-Sigma, ki mora biti kombinirana s pravimi ljudmi. Zelo pomembna značilnost postopka 6-Sigma je ustvarjanje infrastrukture, ki zagotavlja, da imajo dejavnosti za izboljšanje učinkovitosti na voljo potrebne vire. Ustvarjanje uspešne infrastrukture 6-Sigma je izhodišcni postopek, katerega namen je zavestno uvajati kakovost, učinkovitost in uspešnost med vse zaposlene pri njihovem vsakdanjem delu. Pomanjkljivosti pri zagotovitvi takšne infrastrukture so prvi razlog, zakaj ni uspelo 80 odstotkov vseh uvajanj TQM v preteklosti. Tako je še vedno največji izziv zagotoviti Green/Black Beltom dovolj časa za izpeljavo svojih projektov.