Loading...

Design for 6-Sigma Black Belt (DFSS)

DFSS Black Belt izobraževanje je namenjeno posameznikom, ki se ukvarjajo z razvojem novih produktov in procesov. DFSS je kratica za Design for Six Sigma in ponuja sistematičen pristop (IDOV) podprt z meritvami in orodji za hitrejši in kvalitetnejši razvoj. Pogoj za udeležbo na tem izobraževanje je predtem udeležba na 6-Sigma Green Belt izobraževanju.

Termina blokov za DFSS Black Belt:

 1. sklop (2 dni): 06.11.2023 – 10.11.2023
 2. sklop (2 dni): 11.12.2023 – 15.12.2023

Kje: Ljubljana oz. po dogovoru z udeleženci

Cena: za prijave do 06.10.2023 nudimo 20% popusta in cena znaša 3.600 EUR + DDV na osebo (redna cena je 4.500 EUR + DDV na osebo). Cena vključuje kotizacijo, obsežno pripadajočo literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in kosila.

DFSS Black Belt izobraževanje je nadgradnja Green Belt Traininga. To pomeni še dodatnih deset dni izobraževanja, ki poteka v dveh blokih po pet dni. V teh desetih dneh boste predvsem poglobili statistično znanje ter se seznanili z orodji za načrtovanje poskusov (Design of Experiments), računanjem toleranc, funkcijsko in vrednostno analizo ter osnovami TRIZ-a. Poudarek je na fazi Analyze in Improve. Načrtovanje poskusov je zelo močno orodje za iskanje vplivnih faktorjev in iskanje pravih nastavitev ključnih faktorjev, da dobimo čim boljši rezultat. Prednost tega pristopa je, da dobimo informacijo kako pomemeben je posamezen faktor in kakšni so tudi medsebojni vplive med faktorji. Pri tolerancah najpogosteje uporabljamo pristop “najslabši primer” (worst case), ki se pa potem v realnosti zelo redko pojavi. Na ta način so velikokrat tolerance sestavnih delov preozke, kar posledično pomeni tudi (pre)drage sestavne dele. Izkaže se, da so lahko tolerance delov pogosto za 40% ali več večje kot pri najslabšem primeru, a še vedno vse deluje.

Kandidati morajo po šolanju zaključiti projekt, da pridobijo certifikat za Black Belt. Projekt mora biti izpeljan na realnem problemu iz podjetja in rezultate projekta potrdi tudi vodstvo podjetja.

Poleg tega vam bo naše usposabljanje omogočilo razvijanje vodstvenih sposobnosti, kot so timsko delo, komunikacija, vodenje projektov in motiviranje zaposlenih, kar vam bo omogočilo, da postanete priznan vodja v vašem podjetju pri uvajanju DFSS pristopa.

Z DFSS Black Belt certifikatom boste izstopali kot strokovnjak, ki se osredotoča na dosego odličnosti v kakovosti in inovacijah ter kot ključni član vaše organizacije pri doseganju strategičnih ciljev. Pridružite se nam in postanite del elitnega kluba DFSS Black Belt strokovnjakov!

Vsebina izobraževanja

 • Uvod v Design for 6-Sigma (DFSS)

 • IDENTIFY (Identificiraj)

  • Glas kupca (Voice of Customer – VOC)
  • Hiša kakovosti (Quality function deployment – QFD)
 • DESIGN (Razvij)

  • Kreativnostne tehnike
  • Vrednotenje idej
  • TRIZ
  • Funkcijska in vrednostna analiza
  • FMEA
 • OPTIMIZE (Optimiraj)

  • Uvod v statistiko
  • Grafične metode
  • Statistični testi
  • Načrtovanje poskusov (Design of Experiments – DOE)
  • 2k – polnofaktorski poskusi
  • Delno-faktorski poskusi
  • Fino optimiranje (Response surface design – RSD)
 • OPTIMIZE (Optimiraj)

  • Optimiranje več outpoutov
  • Računanje toleranc
  • MonteCarlo simulacija
 • VALIDATE (Validiraj)

  • Sposobnost merilnega sistema (MSA)
  • Sposobnost strojev in procesov
  • Zanesljivost
  • Kontrolne karte (SPC)
Prijava

IMATE VPRAŠANJE O TEM IZOBRAŽEVANJU?

VPRAŠAJTE NAS

Delite to izobraževanje na socialnih omrežjih!