Cradle to Cradle ®

Cradle to Cradle (R) koncept zahteva “spremembo modela” v povezavi s sedanjim prevladujočim pristopom “Od zibke do groba”. Gre stran od linearnega razmišljanja v smeri razmišljanja v ciklih.

Tukaj imamo nekaj dejstev glede modela Cradle to Cradle, ki je lahko tudi najboljši certifikat za vaše trajnostne izdelke.

  • C2C model prenaša načelo »kakovost je enaka količini« do industrijskih sistemov. Tok materialov je projektiran tako, da je koristen in uporaben za obnovo in ohranjanje bioloških in tehničnih virov.
  • Ta pristop izhaja iz težnje po upočasnjevanju in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.
  • Izraza »eko – učinkovitost« in »eko – zmogljivost« sta pogosto uporabljena kot eno in isto.
  • Obstaja pa več razlik med njima: Kvantitativna »eko – zmogljivost« definira probleme, ki jih je potrebno zmanjšati (npr. emisije toplogrednih plinov), kvalitativna »eko – učinkovitost« pa definira tudi rešitev (npr. uporaba ogljikovega dioksida kot hranila).
  • Vzdrževanje kakovosti materialov in vključevanje v zasnovo novih izdelkov skozi več življenjskih ciklov je velik izziv. Običajno recikliranje je večinoma linearno. Odpadki so neizogibni, prav tako kot nižja kakovost.
  • C2C išče strategije, kako lahko materiali ostanejo v zaprtih zankah, brez izgube kakovosti materialov.
  • Pristop krožnega gospodarstva analizira ekonomiko recikliranja v verigi dodane vrednosti, kar povzroča ustvarjanje prihodka iz recikliranih materialov.
  • C2C opredeljuje ohranjanje kakovosti, kot tudi ekonomičnost poslovanja v verigi dodane vrednosti.
  • Ponovna uporaba materialov omogoča, da je cena materialov čim bližja nabavni ceni materialov. Tudi če se zaradi predelave ali čiščenja pojavijo dodatni stroški, so ti še vedno nižji od tržne cene materiala.

S pomočjo tujih strokovnjakov vam pomagamo pri predstavitvi koncepta, izvedbi in vodenju projekta, v kolikor se pa podjetje odloči, še pri pridobivanju tega certifikata.

V Sloveniji lahko kupimo nekatere izdelke, npr. čistila FROSCH, oblačila WOLFORD, parket BAUWERK, steklenica BAYONIX (na sliki).

 

Zavedati se je potrebno, da so resursi omejeni in je z njimi potrebno ravnati odgovorno.

Več informacij lahko najdete na spletni strani našega partnerja EPEA Switzerland.