Upravljanje tveganj v krožni ekonomiji

Na globalnem nivoju poteka transformacija industrije iz linearne ekonomije v krožno ekonomijo. Prehod iz trenutne linearne ekonomije v krožno ekonomijo lahko razumemo z vidika tveganj kot izredno kompleksno. Predstavljeno be več možnih metodologij upravljanje tveganj. Na 2-dnevni delavnici boste spoznali osnovne informacije, kako upravljati z tveganji. Kdaj: 12.-13. september 2024 Delavnica bo zajemala pregled osnovnih [...]