Loading...

6-Sigma Green Belt

6-Sigma Green Belt je 10-dnevno izobraževanje, kjer se udeleženci naučijo uporabljati sistematiko DMAIC in orodja, ki nastopajo v njej. Šolanje bo tokrat izvedeno v petih sklopih in med sklopi je običajno 3-4 tedne časa za delo na konkretnem projektu. To je prva stopnja v 6-Sigma izobraževanju, ki ga je pa možno nadgraditi z dodatnim 10-dnevnim izobraževanjem za 6-Sigma Black Belt.

Kdaj (termini sklopov izobraževanja):       

 1. sklop (2 dni): 10.10.2024 – 11.10.2024
 2. sklop (2 dni): 24.10.2024 – 25.10.2024
 3. sklop (2 dni): 07.11.2024 – 08.11.2024
 4. sklop (2 dni): 28.11.2024 – 29.11.2024
 5. sklop (2 dni): 16.12.2024 – 17.12.2024

Kje: Ljubljana oz. lokacija po dogovoru z udeleženci

Cena: za prijave do 06.09.2024 nudimo 20% popusta in cena znaša 2.400 EUR + DDV na osebo (redna cena je 3.000 EUR + DDV na osebo).

V tem izobraževanju boste dobili osnovne informacije o 6-Sigmi in se spoznali z orodji in tehnikami, ki se uporabljajo skozi vseh pet faz sistematike DMAIC. Usposobljeni boste voditi in izpeljati enostavne do srednje težke projekte po sistematiki DMAIC oz. boste lahko pomagali Black Beltu pri večjem in zahtevnejšem projektu. Med samim šolanjem boste pridobili znanje za delo s programskim orodjem MINITAB, ki služi za statistične in grafične analize podatkov. Pogosto obstaja bojazen pri uporabi nove programske opreme, a dosedanje izkušnje kažejo zelo pozitiven odziv udeležencev pri uporabi tega programa. Omogoča enostavno vizualizacijo in interpretacijo podatkov.

Udeleženci naj pridejo na prvi blok z okvirno idejo za projekt, ki ga bodo vodili in izvajali skozi celotno šolanje. Običajno so prvi projekti povezani z zmanjšanjem izmeta, zvišanjem izkoriščenosti opreme, skrajšanjem pretočnega časa itd. Delo na projektu je obvezno in le uspešno zaključen projekt vam zagotovi pridobitev certifikata o opravljenem šolanju za Green Belta. Projekti se običajno zaključijo 3-4 mesece po zaključku izobraževanja. Običajno so prihranki že prvega, učenga projekta večkratnik investicije v izobraževanje. Vsi udeleženci morajo imeti s seboj na vseh sklopih prenosni računalnik.

Vsebina izobraževanja

 • Uvod v 6-Sigmo

  • Sistematika DMAIC
 • DEFINE (Definiraj)

  • Uvod v Define
  • Projektni obrazec
  • SIPOC diagram
  • Glas kupca (VOC)
 • MEASURE (Meri)

  • Uvod v Measure
  • Diagram poteka procesa
  • Vzročno/posledična analiza
  • Uvod v MINITAB
 • MEASURE (Meri)

  • Uvod v statistiko
  • Grafične metode
  • Analiza merilnega sistema (MSA)
  • Kazalniki sposobnosti (cp, cpk, pp, ppk)
 • ANALYZE (Analiziraj)

  • Uvod v Analyze
  • Analiza procesa
  • Multi Vari analiza
  • Uvod v test hipotez
  • Testi hipotez za kontinuirane podatke
  • Testi hipotez za kontinuirane podatke
  • Velikost vzorca ze teste hipotez
 • IMPROVE (Izboljšaj)

  • Kreativnostne tehnike
  • Izbiranje rešitve
  • Analiza tveganja
  • Pilotna vpeljava
  • Plan implementacije
 • CONTROL (Nadziraj)

  • Kakovostni in procesni managemnt
  • Kontrolne karte (SPC)
  • Zaključek projekta

IMATE VPRAŠANJE O TEM IZOBRAŽEVANJU?

Delite to izobraževanje na socialnih omrežjih!