Zakaj delavnica 5xZAKAJ in ISHIKAWA DIAGRAM?

Z orodjem 5xZAKAJ in ISHIKAWA DIAGRAM (ribja kost) lahko izvorne vzroke problemov sistematično identificiramo ter odpravimo.

Vsak problem (npr. tehnični, reklamacije, napake v procesu,…) ima svoj IZVORNI VZROK. Žal tega prepogosto raziščemo zelo plitko, ga ne rešimo in enak problem kar naprej ponavlja. Pojavijo se novi problemi, mi pa gasimo požare (skačemo s problema na problem). Izvorne vzroke za probleme lahko teamsko sistematično in podrobno analiziramo in identificiramo ravno z orodji 5xZAKAJ in ISHIKAWA DIAGRAM (ribja kost), ter nato z ukrepi odpravimo. Ti dve orodji sta tudi sestavni del poročil 8D/A3 za reševanje reklamacij. 5xZAKAJ in ISHIKAWA DIAGRAM pogosto od nas zahtevajo ravno kupci/podjetja).

5xZAKAJ in ISHIKAWA DIAGRAM

Način izvedbe delavnice

Delavnico izvajamo interno v vašem podjetju (1 dan, lahko tudi več) v manjši skupini 10 do 12 udeležencev. Na delavnici vas bomo naučili in usposobili za uporabo orodij 5x ZAKAJ in ISHIKAWA v praksi na vaših konkretih primerih/problemih.

Delavnica bo zajemala kratka uvodna pojasnila in primere 5xZAKAJ ter ISHIKAWA, načine izvedbe, pasti pri izdelavi teh analiz, napotke za delo ter tiskana gradiva v slovenskem jeziku in nato konkretno teamsko delo na vaših problemih iz realnega okolja. Ob koncu delavnice ponavadi izvedejo člani teamov poročanja o rezultatih nadrejenim.

Vabljeni: Vodje proizvodnje s sodelavci različnih strok, izmenovodje, mojstri, vodje kakovosti, člani teamov kakovosti, vodje in sodelavci v nabavi, logistiki, tehnologiji, razvoju, vodje in sodelavci različnih tehničnih služb, člani teamov za stalne izboljšave, direktorji, managerji.

 

Pregled vsebine delavnice 5x ZAKAJ in ISHIKAWA DIAGRAM

Uvodni del:

 • Predstavitev vsebine in udeležencev, namen, cilji delavnice

Pojasila, napotki za poglobljeno izvedbo analiz:

 • 5X ZAKAJ: postopek izvedbe, primeri, pasti in napake, praktične izkušnje
 • ISHIKAWA DIAGRAM: postopek izvedbe, primeri, pasti in napake
 • ZBIRANJE IDEJ: Brainstorming, potek, izvedba, pasti, praktične izkušnje
 • ZAVIRALCI KREATIVNOSTI pri zbiranju idej
 • OCENJEVANJE IDEJ: Afinitetni diagram, Pugh matrika, točkovanje
 • Načini točkovanja v Ishikawi, pasti in napake pri točkovanju, praktične izkušnje

TEAMSKO DELO NA KONKRETNIH PRIMERIH/PROBLEMIH

Delo na 5xZAKAJ in ISHIKAWA primerih iz vašega podjetja.

 • Definiranje skupin
 • Izbor problema za obravnavo (realni problem/-i)
 • Priprava ISHIKAWA diagrama/-ov, Brainstorming
 • Ocenjevanje idej v sklopu ISHIKAWE
 • Izbor možnega vzroka za izvorni problem
 • Analiza 5xZAKAJ (poglobljena analiza možnega vzroka)
 • Priprava konkretnih ukrepov/predlogov za odpravo izvornega vzroka
 • Odgovornosti: kaj, kdo, do kdaj
 • Priprava diagrama koristi/stroški (ocenjevanje podanih predlogov)
 • Poročanja/predstavitve članov teamov

Povzetek spoznanj in zaključek delavnice

Za prijave, ponudbe in dodatne informacije se nam javite na e-mail: info@3zen.si