5 dnevna ŠOLA VODENJA ZA PROIZVODNA PODJETJA

ZAKAJ ŠOLA VODENJA?

Delo z ljudmi ni lahko, vendar nam sodobna znanja omogočajo, da svoje sodelavce in sebe bolje razumemo in lažje vodimo k zastavljenim ciljem.

Vodja je tisti, ki mu sodelavci najprej zaupajo in nato sledijo. V proizvodih podjetjih mora vodja poleg mehkih veščin vodenja obvladati hkrati tehnično področje dela /tehnična znanja/. Za doseganje ciljev je pomemben vaš pristop in nabor veščin/znanj, ki jih kot vodja obvladate. Vodja mora znati več kot vodeni. Tu vam pomaga naša 5 dnevna šola vodenja, ki ponuja tako mehka znanja za vodje, kakor sodobna znanja o proizvodnih procesih, spremembah, izboljšavah procesov, kakovosti, produktivnosti.

Prednost naše šole vodenja za proizvodna podjetja je ravno v tem, ker vključujemo tako mehke veščine vodenja in hkrati sodobna tehnična znanja (o procesih, spremembah, izboljšavah v povezavi s sodelavci), ki jih vodja v proizvodnem podjetju danes mora obvladati, če želi biti uspešen.

Podjetje delamo uspešno ljudje.

Vodenja ljudi se lahko naučimo: znanja lahko ponotranjimo, veščine osvojimo in tudi pristop lahko spremenimo, da bomo še bolj uspešni.

ZA KOGA JE 5 dnevna ŠOLA VODENJA PRIMERNA?

Šola vodenja je namenjena:

  • proizvodnim podjetjem,
  • vodjem na različnih ravneh: vodstvenim delavcem, mojstrom, izmenovodjem, vodjem izmen, delovodjem, poslovnim koordinatorjem in povezovalcem skupin,
  • vsem, ki pri svojem delu vodite, usmerjate in motivirate sodelavce, da dosegajo načrtovane cilje, hkrati pa skrbite za dobro klimo in prijazne medosebne odnose,
  • bodočim vodjem za uspešen razvoj kariere vodje.

ŠOLA VODENJA ZA PROIZVOaDNA PODJETJA

PROGRAM IN VSEBINA 5 dnevne ŠOLE VODENJA ZA PROIZVODNA PODJETJA:

Pri vodenju je zelo pomembno zavedanje, kako močan vpliv ima vodja na zaposlene. Pomembno je, katere vzvode pri svojem vodenju uporabi. Na šoli vodenja boste nadgradili svoje veščine vodenja in se seznanili z nekaj novimi, učinkovitimi orodji vodenja in komuniciranja kot vodja. Prav tako boste deležni sodobnih tehničnih znanj, ki jih vodja v proizvodnem podjetju mora obvladati.

METODE DELA: Izvedba v petih (5) modulih oz. dneh; predavanja, delavnica, diskusija in izmenjava dobrih praks, vaje na konkretnih primerih, delo v manjših skupinah/parih.

TRAJANJE: Vsak modul traja 8 pedagoških ur (npr. 08.00 – 15.00h oz. po dogovoru).

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: okvirno 12 udeležencev / skupino. Priporočamo interno izvedbo v vašem podjetju samo za vaše sodelavce, vodje in bodoče vodje.

Modul 1: Vitka proizvodnja za vodje (DAN 1: 08.00 – 15.00h)
Osnove vitke proizvodnje (principi, procesi, kaizen)
Pregled orodij vitke proizvodnje (kanban, hitre menjave orodij – SMED, celovito vzdrževanje – TPM,…)
8 izgub v proizvodnih procesih
Simulacija vitke proizvodnje
Modul 2: Kakovost v proizvodnji (DAN 2: 08.00 – 15.00h)
7 orodij kakovosti (histogram, fishbone, Pareto, kontrolne karte, lista napak, diagram povezanosti, diagram procesa)
5x zakaj in Ishikawa diagram – izvorni vzroki za tehnične probleme
5S orodje – čisto urejeno delovno mesto
Modul 3: Analiza in izboljšava procesa  (DAN 3: 08.00 – 15.00h)
Merjenje učinkovitosti opreme – OEE (razpoložljivost, produktivnost, kakovost)
Nenehni napredek – Kaizen (priprava in izvedba delavnice, PDCA, SDCA)
Tehnika reševanja problemov po metodi 8D/A3
Modul 4: Mehke veščine vodenja I.del  (DAN 4: 08.00 – 15.00h)
Osnovne veščine in proces vodenja
Identiteta in avtoriteta v vodenju (osnove komunikacije, aktivno poslušanje, komunikacijski stili,…)
Poznavanje prevladujočega osebnostnega tipa kot orodje vodenja
Učinkovito delegiranje in dajanje navodil
Postavljanje ciljev in načrtovanje (SMART cilji)
Motivacija za vodje (povratno sporočilo, pohvala, ustrezna kritika)
Ravnovesje čustev in razuma pri vodenju sodelavcev
Modul 5:  Mehke veščine vodenja II.del  (DAN 5: 08.00 – 15.00h)
Vodenje problematičnih sodelavcev
Agilno vodenje
Blancghard-Hersey model in uporaba v praksi
Proces izbire sodelavca
Uvajanje sodelavcev v delo
Osnove delovnopravne zakonodaje za vodje
Reševanje konfliktnih situacij z zaposlenimi
 
 
 

NUDIMO TUDI DODATNE OPCIJE MODULOV oz. VSEBIN:

Modul 6: Hitre menjave orodij  – SMED (delavnica 2-3 dni na konkretnem stroju)
Modul 7: Analiza procesa z orodjem VSM in Yamazumi (delavnica – 2 dni na konkretnem procesu)
Modul 8: Statisika v proizvodnih procesih (sposobnost procesa – cp, cpk, analiza meril. sistema – MSA)

KRAJ IZVEDBE:

V podjetjih udeležencev. Priporočamo interno izvedbo v vašem podjetju samo za vaše sodelavce, za velikost skupine do 12 udeležencev. Datum izvedbe – po dogovoru.

 

INVESTICIJA ZA 5 dnevno ŠOLO VODENJA ZA PROIZVODNA PODJETJA:

Po ponudbi na osnovi vašega povpraševanja.

 

IZVAJALCI, DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE:

HRM rešitve d.o.o. / https://hrm-resitve.si

Kontakt: Lilijana Mandelj, univ. dipl. ekon.  / GSM: 051 634 789   /  E-pošta:  lilijana@hrm-resitve.si

3ZEN d.o.o.  /  https://www.3zen.si

Kontakt: mag. Matej Hohnjec  / GSM: 031 663 110   / E-pošta:  matej.hohnjec@3zen.si   info@3zen.si