6-Sigma (Six Sigma)

6-Sigma metodologija omogoča sistematično izboljševanje produktov in procesov. Glavni poudarek je na sistematičnem in standardiziranem pristopu. Pomembna značilnost je tudi odločanje na podlagi podatkov, številk in dejstev. Velik poudarek je na merjenju in pridobivanju zanesljivih podatkov. 6-Sigma se uporablja za kompleksnejše probleme, kjer rešitev še ni vnaprej znana, in se kaže potreba po znanju sodelavcev različnih področij – tima. 6-Sigma se v podjetju uporablja preko izvedbe konkretnih projektov na izbranih problemih. Za 6-Sigma projekte je značilno, da se ukvarjajo z ozko omejenim problemom, ki se ga razišče v globino. Glavni cilj je seveda prepoznati ključne vzroke problema in ključne inputne spremenljivke, ki imajo največji vpliv na problem. To zagotovo ni lahka naloga in zahteva svoj čas in ostale resurse. Tako 6-Sigma projekti trajajo od 3 do 6 mesecev in imajo tudi nezanemarljiv finančni učinek. Pogosto so finančni prihranki okrog 50.000 do 70.000 EUR na letnem nivoju. Je pa bilo tudi v Sloveniji že kar nekaj projektov s finančnim učinkom preko 200.000 ali 300.000 EUR na leto.

6-Sigma

V Sloveniji jo uporabljajo predvsem večja podjetja, kot na primer: Domel, Iskra, Hidria, Hella Saturnus Slovenija, Iskra Mehanizmi, ETI, LTH Castings, BSH Hišni aparati itd. V svetu se je poleg vitkosti (Lean-a) uveljavila kot pomembnešja metodologija sistematičnih, stalnih izboljšav. Na samem začetku se je uporabljala izključno v proizvodnih procesih. Kasneje se je uveljavila tudi v storitvenih in podpornih procesih. Tako se 6-Sigme poslužujejo tudi v bankah, zavarovalnicah, bolnicah.

6-Sigma sistematike

DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) je osnovna 6-Sigma sistematika in je namenjena projektom izboljšav obstoječih produktov in procesov. Je standardizirana in je nekako sinonim za 6-Sigmo. Njene glavne prednosti so sistematičen pristop, sprejemanje odločitev na podlagi številk, podatkov in dejstev ter projektni pristop. Osnovna znanja o tej sistematiki lahko pridobite na izobraževanju 6-Sigma Green Belt, kjer spoznali orodja za reševanje srednje težkih problemov. Ta znanja lahko nadgradite z izobraževanjem za 6-Sigma Black Belt, kjer pridobite veščine in orodja za reševanje najkompleksnejših problemov.

DMAIC

DFSS (Design for Six Sigma) je proces za razvoj novih produktov in procesov. Sistematika tukaj ni standardizirana, a najpogosteje se uporablja sistematika IDOV (Identify-Design-Optimize-Validate). Nastala je po več kot desetih let uporabe osnovne sistematike DMAIC, ko se je porodila ideja, da bi že v razvoju uporabljali 6-Sigma pristop in tako zmanjšali število napak že v fazi razvoja in zmanjšali stroške napak že v zgodnjih fazah razvoja. Najpogosteje jo uporabljamo v oddelku razvoja, a v kasnejših fazah se seveda priključijo tudi oddelki tehnologije, proizvodnje in kakovosti. Cilj je narediti čim boljše produkte in procese.

DMADOV (Define-Measure-Analyze-Design-Optimize-Validate) je sistematika za redizajn obstoječih produktov in procesov. To je nekakšen hibrid med sistematiko DMAIC, od koder pridejo prve tri faze – DMA in sistematike IDOV, od koder pridejo zadnje tri faze – DOV. Uporablja se, ko v fazi Analyze DMAIC projekta izboljšave, ugotovimo potrebo po večjih posegih v dizajn produkta in procesa.